Technické požadavky:

pokud kapela má své ozvučení

Elektrický proud

Pro bezproblémový průběh akce je zapotřebí jedna zásuvka 400V/63A (5-pólový), nebo min. 400V/32 A (5-pólový) jištěná potřebným napěťovým jističem 63A, nebo 32A-6h. Připojení k zásuvce el. přívodu v max. délce 10m od jeviště. Přívodní vedení o průřezu 5 x 6Cu, při delším vedení průřez 5 x 10Cu.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NE MOTOROVOU ZÁSUVKU (bez nuly)!

Zvláště upozorňujeme dodržet na výletištích vzhledem k bezpečnosti osob a ochraně zvukové techniky.

Nouzové řešení:

3 x zásuvka 230V (3 nezávislé okruhy !!!) jištění 16 A na okruh.
Podium min 4x6m

STAGE PLAN